منتخب هابفا

معجزه درمانی گذاشتن پیاز داخل جوراب و کف پا

1
قبل از خواب شبانه تکه از پیاز را داخل جوراب و کف پایتان قرار دهید و بخوابید “معجزه درمانی” این روش جالب گیاهی را...